О Государственном Гербе читай здесь, здесь, здесь и здесь, о бело-сине-красном Флагездесь, а о черно-золото-белом Флагездесь. Песни нашего сайта: "Третий Римъ" и "Мы – Русские!"
"Мы – Русские! Мы все равно поднимемся с колен! Покаемся – поднимемся с колен!"
Каяться необходимо в грехах КЛЯТВОпреступления Соборного Обета, данного Богу в 1613 году, и приносить Богоугодные плоды этого покаяния

Господь Бог с нами разговаривает ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ нашей жизни и ТЕКСТАМИ Священного Писания.
Очень ДУШЕспасительно читать Жития святых УГОДНИКОВ Божьих.

За 10.07. 27июн/10 июля «Праздникъ о побѣ́дѣ, Бо́гомъ дарова́нной Всероссійскому Самодержцу Петру Великому надъ свѣ́йскимъ короле́мъ Каро́ломъ XII-мъ подъ Полта́вою въ лѣ́то отъ воплоще́нія Госпо́дня 1709-е». «Перед Полтавской битвой ИМПЕРАТОР ПЕ́ТР Великий со СВОИМ воинством молился перед иконой Казанской Божией Матери». Царь Петр ВСЕГДА был уверен в покровительстве Божием. Почему НЕ может быть снята АНАФЕМА с Ивана Мазепы. Кроме того, этот КЛЯТВОпреступленик находится так же и под ПРОКЛЯТЬЕМ Бога… Церковь Христова указывает нам: Благочестивейший Император Всероссийский ВОЗЛЮБЛЕН Богом, ЯКОЖЕ и Святой Царь-Пророк Давид, указывает и ныне нам путь СПАСЕНИЯ и нашей ПОБЕДЫ над супостатом и обличает ХУЛУ на БОГОвдохновенного Наставника, земного Бога ИМПЕРАТОРА Петра Великого, изливаемую больными ересью ПАПИЗМА (жидовством латинянского происхождения). «Бо́же, пѣ́снь но́ву воспѣва́емъ Тебѣ́, даю́щему СПАСЕ́НіЕ Царе́мъ, избавля́ющему ПЕТРА́, я́коже Дави́да, раба́ Своего́, отъ стрѣля́нія лю́та. Ты́ посла́лъ ру́ку Твою́ съ высоты́ и изба́вилъ еси́ на́съ отъ ру́къ сыно́въ чужди́хъ, и́хже хра́брость ублажи́ша и убоя́шася мно́зи; но на́мъ, на Тя́ надѣ́ющимся, а не на свою́ си́лу упова́ющимъ, спобо́рствуяй…» «Во́лею Твоему́ вели́честву припа́даемъ, вопію́ще: вознесы́й ро́гъ Христа́ Твоего́ [Царя-БОГОпомазанника] и всѣ́хъ ПРАВОсла́вныхъ, СЛОМИ́ВЫЙ же ерети́ческій, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́». «Непочита́тель Креста́ свята́го, лжехристіа́нинъ и боже́ственныхъ ико́нъ посмѣя́тель си́лою Креста́ свята́го побѣжде́нъ е́сть и пору́ганъ и, не надѣ́яся на по́мощь Всеси́льнаго, Его́же че́сть во ико́нахъ повреди́, къ ненави́стникомъ и́мене Христо́ва побѣже́, КРЕСТОно́сный же Ца́рь ПРАВОсла́вніи Россíйскій, святы́хъ ико́нъ побо́рникъ, побѣди́тельную пѣ́снь Бо́гу воспѣва́яй, да Ца́рствуетъ во вѣ́ки въ ми́рѣ». Об этом здесь.

За 10.07.22. «Петр Великий установил новый ИМПЕРАТОРСКИЙ штандарт, поднимавшийся на военных судах: жёлтый с чёрным двуглавым орлом. Время учреждения этого штандарта относят приблизительно к 1709 году, т.е. к знаменательной эпохе Полтавской победы. …В Московской Оружейной Палате сохранился один исторический памятник… Это зеркальное стекло, на котором написано масляными красками изображение АПОФЕОЗА Полтавской победы, современное событию. в средине помещенный в овале портрет юного ИМПЕРАТОРА на груди двуглавого чёрного орла. …НадЪ портретомЪ, между ТРЕМЯ коронами орла: «Славою и честiю вѣнчаются». КругомЪ по сторонамЪ, на лентахЪ слѣдующiе надписи: 1) «Яко орелЪ покры гнѣздо свое», 2) «обновится яко орля юность твоя», 3) «упою мечЪ мой вЪ крови непрiятельской», 4) «пожену враги моя и постигну я и НЕ возвращуся дондеже скончаются», 5) «вивать истребителю гордости свейскiя», 6) «вивать отомстителю крове христiанской». ПодЪ портретомЪ год «1709» и ниже надпись на картушѣ: «торжествуетЪ во СЛАВУ Бога побѣдоносно знамя орла славно гордо смиря льва. Въ самомЪ низу изображенiя, налѣво: усмиренный шведскiй левъ, склонившiй голову подЪ Россiйское Царское Знамя». Возвесели́шася небеса́ и вси́, живу́щіи на ни́хъ, па́дшу змíю и а́ггеломъ его́ во бра́ни съ Михаи́ломъ; возвесели́ся и ты́, земле́, я́ко паде́ ле́въ свѣ́йскій, борю́щійся съ на́ми. Ны́нѣ спасе́ніе и си́ла и о́бласть Христа́ Госпо́дня [Царя-БОГОпомазанника, Земного Бога]: низложе́нъ бо е́сть клеветни́къ бра́тіи на́шея и уничиже́нъ уничижа́яй на́съ». «Мы́ же, сіе́ дѣ́ло Бо́жіе ви́дѣти сподо́бльшіися, согла́сно возопіе́мъ: Бо́же, го́рдаго смири́вый, а смире́ннаго возвы́сивый, сла́ва смотре́нію Твоему́». Об этом здесь.

За 10.07.22. Не ста́ нога́ на правотѣ́ супоста́та на́шего, тѣ́мже и уязвле́на пра́вды стрѣля́ніемъ; на́шего же Царя́, я́коже Дави́да, нога́ ста́ на ка́мени ПРАВОсла́внаго исповѣ́данія и и́стины. Тѣ́мже невреди́ма пребы́сть вра́жіими стрѣла́ми, ю́же я́ко ны́нѣ неподви́жиму показа́лъ еси́, Го́споди, утверди́ и сохрани́ во вѣ́къ вѣ́ка непреткнове́нну». Ра́дуйся, Бо́гомъ въ бра́ни ПРАВОсла́вленная Россíе, Бо́гомъ вѣнча́нная ПРАВОсла́вія сла́во, ра́дуйтеся, военача́льницы и великоду́шніи во́ини Іису́съ Христо́вы и вси́ благочести́выхъ соста́вы: порази́ Бо́гъ враго́въ и супоста́тъ твои́хъ и возвели́чи Свое́ Ца́рство, въ тишину́ и весе́ліе христіа́нскому ро́ду и спасе́ніе всѣ́мъ». «Пріиди́те, Вѣ́РНіИ, возра́дуемся Го́сподеви со стра́хомъ и ра́достію, побѣди́тельныя вѣ́тви, я́же дарова́ на́мъ, подъ но́гу Его́ подстила́юще, со стра́хомъ Бо́жія ра́ди вели́чества, и лю́таго, а́ще и не ско́раго, на нечести́выхъ отмще́нія, съ ра́достію же, неизглаго́ланнаго милосе́рдія ра́ди, и́мже презрѣ́въ беззако́нія на́ша, толи́кая недосто́йнымъ дарова́ на́мъ». «Иже дре́вле посла́ а́нгела Своего́ и поби́ полки́ ассирíйскія, Се́й и ны́нѣ Госпо́дь си́лъ не стерпѣ́ наруга́нія свѣ́йскаго на Россíйскую Держа́ву, посла́ А́нгела Своего́, и́же ополчи́ся о́крестъ боя́щихся Его́, и разгна́ вся́ полки́ проти́вныхъ, россíйскому же ро́ду спасе́ніе и безсме́ртную сла́ву содѣ́ла». «Всеси́льный Бо́же… мы́ …припа́даемъ, вопію́ще: вознесы́й ро́гъ Христа́ Твоего́ [Царя-БОГОпомазанника] и всѣ́хъ ПРАВОсла́вныхъ, сломи́вый же ерети́ческій»!!! А нашим "православным" НЕ нужен Царь-БОГОпомазанник, Христос Господень! У нас "православные" даже НЕ знают, что "Великие Господа и Отцы", в богослужебных текстах появились с подачи Гундяева в 1988 году (так слуги сатаны, НАДРУГАВШИСЬ над ПРАВОславием, отметили 1000 летие Крещения Руси… Об этом здесь.

За 10.07.20,21; 22. 27июн/10 июля (1709) «Праздникъ о ПОБѣДѣ, БогомЪ дарованной Всероссійскому Самодержцу Петру Великому надЪ шведскимЪ королемЪ КарломЪ XII-мЪ подЪ Полтавою, лѣта отъ воплощенія Господня 1709». Тропарь праздника: «Препросла́вленъ еси́, Го́споди Бо́же на́шъ, дарова́вый крѣ́пость на враги́ Благовѣ́рному Царю́ на́шему ПЕТРУ́, я́коже Дави́ду на прего́рдаго Голіа́ѳа, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю ЕГО́ въ де́нь бра́ни, ПРЕПОЯ́САЛЪ еси́ немощны́я си́лою СВЫ́ШЕ и тѣ́ми всю́ де́рзость вра́жію НИЗЛОЖИ́ЛЪ еси́». «Св. Церковь, усматривая въ совершившемся дѣлѣ побѣды ДѣЙСТВіЕ Промысла Божія, благодѣющаго ПЕТРУ и ЕГО преобразованіямъ, благодарственною службою, НАРОЧИТО для сего составленною, УЗАКОНИЛА навсегда торжествовать память сей побѣды надъ врагами, въ ПОУЧЕНіЕ всѣмъ родамъ [и для НАШЕГО времени!!!], что Вышній владѣетъ царствомъ человѣческимъ и Россійскимъ въ частности [и для НАШЕГО времени!!!], что перстъ Божій движетъ волею и дѣяніями Царя Русскаго, Помазанника Божія, что дѣло ЕГО преобразованія БЛАГОугодно Господу Богу, ВОПРЕКИ мнѣніямъ темныхъ поборниковъ старины [и майданутых ЛОЖЬЮ гундяевщины. Этим ОДНИМ предложением из 1896г. ПРОТОіерей Григорій Дьяченко ОБЛИЧАЕТ всю ЦАРЕ- и ХРИСТОборческую, АНТИсинодальную деятельность мракоБЕСа Гундяева и крамольников-САТАНИСТОВ банды его, которые ИЗОБРАЖАЮТ из себя ПРАВОславных священноСЛУЖИТЕЛЕЙ]. Благодарственная служба сія 27 іюня и доселѣ совершается въ храмахъ нашихъ ПРАВОславныхъ. [Если НЕ совершается эта служба, так же как и МОЛИТВЫ о грядущем Царе-БОГОпомазаннике и об УСОПШИХ Царях-БОГОпомазанниках, то храм НЕправославный (в нём служит латинянская ЖИДОВНЯ!!! Жиды-ЛЮДОЕДЫ сообщают о Гундяеве: «МЫ С НИМ СОТРУДНИЧАЕМ ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ»!!! И почему нам этому не ВЕРИТЬ?! Об этом здесь.

За 10.07.20; 22. «Якоже лю́діе изра́ильтестіи уви́дѣвше вели́кую ру́ку Госпо́дню на еги́птяновъ, та́ко и мы́ ны́нѣ, уви́дѣвше, коли́ка содѣ́ла свѣ́емъ, враго́мъ на́шимъ, трепе́щемъ, и вѣ́руемъ Тебѣ́, Го́споди, и уго́дникомъ Твои́мъ, и, съ ТРЕ́ПЕТОМЪ припа́дающе, вопіе́мъ: стра́шенъ и ди́венъ еси́, Го́споди, не то́кмо наказу́ющій, но и ми́лующій человѣ́ковъ». «Ви́дѣсте и вы́, свѣ́йстіи военача́льницы и си́лы, Ца́рствующій гра́дъ Россíйскій, но не я́коже хотѣ́сте, но я́ко Бо́гъ изво́ли: ви́дѣсте, преклоне́ни до́лу, я́ко побѣжде́ни ведо́ми, я́коже подоба́етъ плѣ́нникомъ. Ра́дуйтеся оба́че въ себѣ́, обрѣ́тше благочести́ваго Мона́рха ми́лостиваго побѣди́теля, о НЕ́МЖЕ ро́ди правосла́вныхъ благоговѣ́йно вопію́тъ: Го́споди Савао́ѳе, поми́луй поми́ловавшаго и враго́въ свои́хъ и УТВЕРДИ́ ЕГО́ Держа́ву во вѣ́къ вѣ́ка ненавѣ́тну». "Молитвенники" о САМОзванном "Великом Господине и Отце" СВОЁМ окаянном крамольнике-мракоБЕСе кирилле-Владимире Гундяеве, болящие ересью ПАПИЗМА (жидовством латинянского происхождения) и являясь творцами МЕРЗОСТИ запустения, НЕ понимают и понять НЕ могут!!!, что это их ОБЛИЧАЕТ текст службы: «О, кра́йняго неи́стовства и зло́бы! Обрѣ́теся ны́нѣ послѣ́дующій злѣ́ предыду́щему Іу́дѣ, обрѣ́теся вторы́й Іу́да, РА́БЪ и льсте́цъ, обрѣ́теся сы́нъ поги́бельный, діа́волъ нра́вомъ, а не человѣ́къ, трекля́тый ОТСТУ́ПНИКЪ Мазе́па, [Андропов, Горбачев, Гундяев с подельниками], и́же оста́вивъ Христа́ Госпо́дня [Царя-БОГОпомазанника Петра Великого], Го́спода и Благодѣ́теля своего́, и прилѣпи́ся къ супоста́ту, совѣща́я возда́ти зла́я за блага́я, за благодѣя́ніе – злодѣ́йство, за ми́лость – не́нависть, Бо́гъ же ВОЗДАДЕ́ второ́му [третьему, четвертому и ПЯТОМУ (мракоБЕСу Гундяеву)], я́коже и пе́рвому Іу́дѣ, ПО ДѣЛО́МЪ и́хъ», по "молитвам"-ВОПЛЯХ их. «Иудина Медаль» (Мазепе за предательство), 1709 г. Об этом здесь.

За 10.07.20. Текст Службы «Праздника о ПОБѣДѣ, Богомъ дарованной Всероссійскому Самодержцу Петру Великому надъ шведскимъ королемъ Карломъ XII-мъ подъ Полтавою» (1709г) помогает нам понять, как НЫНЕ нам быть с иудами-мазепами: «О, кра́йняго неи́стовства и зло́бы! Обрѣ́теся ны́нѣ послѣ́дующій злѣ́ предыду́щему Іу́дѣ, обрѣ́теся вторы́й Іу́да, РА́БЪ и льсте́цъ, обрѣ́теся сы́нъ поги́бельный, діа́волъ нра́вомъ, а не человѣ́къ, трекля́тый ОТСТУ́ПНИКЪ Мазе́па, и́же оста́вивъ Христа́ Госпо́дня [Царя-БОГОпомазанника], Го́спода и Благодѣ́теля своего́, и прилѣпи́ся къ супоста́ту, совѣща́я возда́ти зла́я за блага́я, за благодѣя́ніе – злодѣ́йство, за ми́лость – не́нависть, Бо́гъ же воздаде́ второ́му, я́коже и пе́рвому Іу́дѣ, по дѣло́мъ и́хъ». Пётр Великий воздал Мазепе за предательство медалью. Достойны награды «Иудиной Медалью» ВСЕ «люди пустоты-ЛЖИ» с «ДВОЯКИМ сердцем», которые ПРЕДАЛИ Христа Господа, Царя-БОГОпомазанника и Отечество! Они сделали в БЕЗУМИИ страсти ВЛАСТОЛЮБИЯ богослужебным текстам (а они являются ВАЖНЕЙШЕЙ частью Священного ПРЕДАНИЯ Церкви Христовой!!!) 1. ОБРЕЗАНИЕ, удалив в них ВСЯКОЕ упоминие о Царях-БОГОпомазанниках, Которые после Соборного Обета 1613 года стали для ВСЕроссийского народа… БОГОвдохновенными Наставниками; 2. осуществляют ПОДМЕНУ ПРАВОславия ОБОРОТНИческой религией; 3. и СЛУЖАТ диаволу-Левиафану. А потому их заждался даже не ад (откуда ещё возможно спасение), а Аваддон. Аваддон же (пагуба) – это «НЕ совершенная гибель, а такая, в какой СКРЫВАЕТСЯ то, что избегает НАБЛЮДЕНИЯ других, – па́губа БЛИЗКА к аду», но это НЕ ад, а МНОГО хуже егоэто «длящееся в вечности ПАДЕНИЕ (из пустоты в ПУСТОТУ, из пустоты в ПУСТОТУ…)» И из Аваддона спасение практически НЕвозможно!!!. "Оставил Христа́ Госпо́дня" (оставил Царя-БОГОпомазанника) – РАВНОЗНАЧНО оставлению "Го́спода и Благодѣ́теля своего́". Об этом здесь.

За 10.07.17. Текст Службы «Праздника о ПОБѣДѣ, Богомъ дарованной Всероссійскому Самодержцу Петру Великому надъ шведскимъ королемъ Карломъ XII-мъ подъ Полтавою» (1709г) помогает нам понять, как НЫНЕ нам быть с иудами-мазепами: «О, кра́йняго неи́стовства и зло́бы! Обрѣ́теся ны́нѣ послѣ́дующій злѣ́ предыду́щему Іу́дѣ, обрѣ́теся вторы́й Іу́да, РА́БЪ и льсте́цъ, обрѣ́теся сы́нъ поги́бельный, діа́волъ нра́вомъ, а не человѣ́къ, трекля́тый ОТСТУ́ПНИКЪ Мазе́па», Гундяев с подельниками, «и́же оста́вивъ Христа́ Госпо́дня [Царя-БОГОпомазанника], Го́спода и Благодѣ́теля своего́, и прилѣпи́ся къ супоста́ту, совѣща́я возда́ти зла́я за блага́я, за благодѣя́ніе – злодѣ́йство, за ми́лость – не́нависть, Бо́гъ же воздаде́ второ́му, я́коже и пе́рвому Іу́дѣ, по дѣло́мъ и́хъ». Пётр Великий воздал Мазепе за предательство медалью. Достойны награды «Иудиной Медалью» ВСЕ «люди пустоты-ЛЖИ» с «ДВОЯКИМ сердцем», которые: ПРЕДАЛИ Христа Господнего, ЧУДОВИЩНО извратив ВАЖНЕЙШУЮ часть Священного ПРЕДАНИЯ Церкви Христовой!!! Об этом здесь.

За 10.07. «НЕ УПОДО́БИЛСЯ еси́ человѣ́ку купцу́, и́щущему до́брыя би́серы, неблагода́рный и лука́вый ра́бе, но неи́стовому Іу́дѣ, и́щущему па́губы и взыска́вшему, и́же предаде́ многоцѣ́нный би́серъ, и благи́ми всѣ́ми, и́хже лиши́ся, купи́ неизглаго́ланная зла́я. Сему́ уподо́бился еси́, юро́де, сему́ подража́лъ еси́, неблагода́рне, сему́ послѣ́довалъ еси́, ле́стче Мазе́по, тѣ́мже и благи́хъ лише́нъ, ра́вныя зла́я стяжа́лъ еси́ и къ нему́ преше́лъ еси́ на мѣ́сто свое́». «Обрѣто́хомъ бо я́ въ НО́ВОЙ благода́ти. Обрѣто́хомъ и во дне́хъ на́шихъ та́яжде ми́лости Господни́ дре́внія на поля́хъ Полта́вскихъ, егда́ сни́де къ на́мъ Госпо́дь си́лъ на по́мощь, и ополчи́ся на враго́въ на́шихъ си́льныхъ, и смути́ и́хъ, творя́ МИ́ЛОСТЬ Христу́ Своему́ (Царю-БОГОпомазаннику) Петру́ и Свое́ Кресто́мъ сохраня́я вруче́нное Тому́ жи́тельство». Об этом здесь.

За четверг 21.07.16. Седмица 5-я по Пятидесятнице. Кто будет исполнять Волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь. «Это те, которые рождают словом ИСТИНЫ или благовествованием; это те, которые от ОДНОГО рождены ДУХОВНО и растут в ЕДИНОМ Духе» Христовом! «Родственное сочетание здесь зиждется действием БЛАГОДАТИ. Оно преобладает НАД плотским, и когда ТРЕБУЕТ нужда, приносит его в жертву своим ДУХОВНЫМ интересам, без жаления, в полной уверенности, что это ЖЕРТВА Богу угодная и Им ТРЕБУЕМАЯ». Пожертвовать плотским может ТОЛЬКО тот, кто рождён ДУХОВНО, кто принял Духа от Бога. А вот принять и УСВОИТЬ Духа от Бога может ТОЛЬКО тот, кто сохранил или успел ВОССТАНОВИТЬ свои природные способности УСВАИВАТЬ и стяжать благодать Божию, без которой НЕВОЗМОЖНО обрести обо́жение! Об этом здесь.

За четверг 10.07.14. Седмица 5-я по Пятидесятнице. Кто будет исполнять Волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь. Мария Феодоровна по наивной дерзости ЖЕЛАЛА, в первую очередь, показать Своему окружению, духовно поврежденному МАСОНСКИМИ идеями, Свою власть над ИМПЕРАТОРОМ Российской Империи. В веке семнадцатом Богу в угоду Русский Народ во едины уста Клялся на верность Романову Роду, Вплоть до Второго прихода Христа. Об этом здесь.





+ + +
   РОССИЯ НЕ ПОДНИМЕТСЯ, пока не осознает, КТО был наш Русский Царь Николай. Без истинного Покаяния [России] нет истинного Прославления Царя. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, Царь Николай Своими страданиями СПАС НАС. Если бы не муки Царя, России бы НЕ БЫЛО! Осознать должна Россия, что БЕЗ БОГА - ни до порога, БЕЗ ЦАРЯ - как без Отца!
    
    КТО ЛЮБИТ Царя и Россию – тот ЛЮБИТ БОГА. Если человек не любит Царя и Россию – он НИКОГДА искренне не полюбит Бога. Это будет ЛУКАВАЯ ЛОЖЬ!"


Святой Праведный Псковоезерский Старец Николай
(Гурьянов,+ 24.08.2002)

Во Имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господи Благослови!

   26июн/09июл.; 28июн/11июл.
   27июн/10 июля и здесь, здесь, здесь, мульткалендарь и здесь.

Икона Благочестивейшего Императора Петра Великого. На основе картины художника Поль Деларош. 1838г
Икона Благочестивейшего ИМПЕРАТОРА[+] ПЕТР Великого (†1725)
Имя Петр означает "камень" (греч.) Икона. Петр I на коне
чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью

   27июн/10 июля (о "старом" и "новом" стиле после 1-го февраля 1918 года здесь). Праздникъ о побѣ́дѣ, Бо́гомъ дарова́нной Всероссійскому Самодержцу[+] Петру Великому[+] надъ свѣ́йскимъ короле́мъ Каро́ломъ XII-мъ подъ Полта́вою въ лѣ́то отъ воплоще́нія Госпо́дня 1709-е и здесь. Перед Полтавской битвой ИМПЕРАТОР ПЕ́ТР Великий со СВОИМ воинством молился перед иконой Казанской Божией Матери (об этом здесь). Царь Петр ВСЕГДА был уверен в покровительстве Божием[+]. «Пушкин А.С. Полтавский бой»[+]. «Как русские разгромили "непобедимую" шведскую армию»[+]. Почему НЕ может быть снята АНАФЕМА[+] с Ивана Мазепы. Кроме того, этот КЛЯТВОпреступленик находится так же и под ПРОКЛЯТЬЕМ[+] Бога за грех КЛЯТВОпреступления Соборного Обета[+] 1613 года! Российская Государственная библиотека. Торжественное вступление Русских войск в Москву после ПОЛТАВСКОЙ ПОБЕДЫ 21 декабря 1709 года.
   Служба напечатана «при Держа́вѣ Благочестивѣйшаго[+][•], Самодержáвнѣйшаго, Вели́каго Госу́даря IМПЕРА́ТОРА[+][•][++] АЛЕКСА́НДРА[++] АЛЕКСА́НДРОВИЧА всея́ Россíи»[+] в 1893 году. В службе Соборный Разум Всей Церкви Христовой указывает нам, что Благочестивейший[•][+] ИМПЕРАТОР Всероссийский[•] ВОЗЛЮБЛЕН Богом, ЯКОЖЕ и Святой Царь-Пророк Давидздесь). В Тропаре и тексте Службы есть утверждения, отметающие какую-либо толерантность к слугам диавола[+]-Левиафана, указующие и ныне нам путь СПАСЕНИЯ и нашей ПОБЕДЫ над супостатом, а так же обличающие ХУЛУ, изливаемую больными ересью[•] ПАПИЗМА[+][••] (жидовством латинянского[+] происхождения), например, САМОзванным[+] "Великим Господином и Отцом" папой[+]-патриархом Московским окаянным крамольником[+]-мракоБЕСом кириллом-Владимиром Гундяевым на БОГОвдохновенного Наставника-Царя[+], земного Бога[+][++], ХРИСТА Господнего[+], Который являет Собою на земле наиболее точную ЖИВУЮ икону, «ОБРАЗ и подобие Христа ГОСПОДА» на земле) ИМПЕРАТОРА ПЕТРА Великого. Эту хулу Гундяев изволил изливать ГРОМОГЛАСНО на ток–шоу "Имя России" (об этом смотри здесь): «Бо́же, пѣ́снь но́ву воспѣва́емъ Тебѣ́, даю́щему спасе́ніе Царе́мъ[+], избавля́ющему ПЕТРА́[++], я́коже Дави́да, раба́ Своего́, отъ стрѣля́нія лю́та. Ты́ посла́лъ ру́ку Твою́ съ высоты́ и изба́вилъ еси́ на́съ отъ во́дъ мно́гихъ, отъ ру́къ сыно́въ чужди́хъ, и́хже хра́брость ублажи́ша и убоя́шася мно́зи; но на́мъ, на Тя́ надѣ́ющимся, а не на свою́ си́лу упова́ющимъ, спобо́рствуяй, я́вственно показа́лъ еси́, я́ко сíи то́кмо лю́діе блаже́ни су́ть, и́мже Госпо́дь Бо́гъ и́хъ».
   В тексте службы есть такие слова: «во́лею Твоему́ вели́честву припа́даемъ, вопію́ще: вознесы́й ро́гъ Христа́ Твоего́ [Царя-БОГОпомазанника][+] и всѣ́хъ ПРАВОсла́вныхъ[+], СЛОМИ́ВЫЙ же ерети́ческій, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́».
   «Непочита́тель Креста́ свята́го, лжехристіа́нинъ и боже́ственныхъ ико́нъ посмѣя́тель си́лою Креста́ свята́го побѣжде́нъ е́сть и пору́ганъ и, не надѣ́яся на по́мощь Всеси́льнаго, Его́же че́сть во ико́нахъ повреди́, къ ненави́стникомъ и́мене Христо́ва побѣже́, КРЕСТОно́сный же Ца́рь[+] ПРАВОсла́вніи Россíйскій, святы́хъ ико́нъ побо́рникъ, побѣди́тельную пѣ́снь Бо́гу воспѣва́яй, да Ца́рствуетъ во вѣ́ки въ ми́рѣ»[+].
   «Петр Великий установил новый ИМПЕРАТОРСКИЙ штандарт[+], поднимавшийся на военных судах: жёлтый с чёрным двуглавым орлом. Время учреждения этого штандарта относят приблизительно к 1709 году, т.е. к знаменательной эпохе Полтавской победы. …В Московской Оружейной Палате
сохранился один исторический памятник… Предмет этот, значащийся под №8970, представляет зеркальное стекло, на котором написано масляными красками (с оборота) изображение АПОФЕОЗА[•] Полтавской победы, современное событию. Здесь мы видим в средине помещенный в овале портрет юного ИМПЕРАТОРА, типа Кнеллера-Таннауера, – на груди двуглавого чёрного орла. …НадЪ портретомЪ, между ТРЕМЯ коронами орла: «Славою и честiю вѣнчаются». КругомЪ по сторонамЪ, на лентахЪ слѣдующiе надписи: 1) «Яко орелЪ покры гнѣздо свое», 2) «обновится яко орля юность твоя», 3) «упою мечЪ мой вЪ крови непрiятельской», 4) «пожену враги моя и постигну я и НЕ возвращуся дондеже скончаются», 5) «вивать истребителю гордости свейскiя», 6) «вивать отомстителю крове христiанской». ПодЪ портретомЪ год «1709» и ниже надпись на картушѣ: «торжествуетЪ во СЛАВУ Бога побѣдоносно знамя орла славно гордо смиря льва. Въ самомЪ низу изображенiя, налѣво: усмиренный шведскiй левъ, склонившiй голову подЪ Россiйское Царское Знамя»[+][•].
   Возвесели́шася небеса́ и вси́, живу́щіи на ни́хъ, па́дшу змíю и а́ггеломъ его́ во бра́ни съ Михаи́ломъ; возвесели́ся и ты́, земле́, я́ко паде́ ле́въ свѣ́йскій, борю́щійся съ на́ми. Ны́нѣ спасе́ніе и си́ла и о́бласть Христа́ Госпо́дня[+] [Царя-БОГОпомазанника, Земного[+] Бога]: низложе́нъ бо е́сть клеветни́къ бра́тіи на́шея и уничиже́нъ уничижа́яй на́съ». «Мы́ же, сіе́ дѣ́ло Бо́жіе ви́дѣти сподо́бльшіися, согла́сно возопіе́мъ: Бо́же, го́рдаго смири́вый, а смире́ннаго возвы́сивый, сла́ва смотре́нію Твоему́.
   Не ста́ нога́ на правотѣ́ супоста́та на́шего, тѣ́мже и уязвле́на пра́вды стрѣля́ніемъ; на́шего же Царя́, я́коже Дави́да, нога́ ста́ на ка́мени ПРАВОсла́внаго[+] исповѣ́данія и и́стины. Тѣ́мже невреди́ма пребы́сть вра́жіими стрѣла́ми, ю́же я́ко ны́нѣ неподви́жиму показа́лъ еси́, Го́споди, утверди́ и сохрани́ во вѣ́къ вѣ́ка непреткнове́нну»
.
   Ра́дуйся, Бо́гомъ въ бра́ни ПРАВОсла́вленная Россíе, Бо́гомъ вѣнча́нная ПРАВОсла́вія сла́во, ра́дуйтеся, военача́льницы и великоду́шніи во́ини Іису́съ Христо́вы и вси́ благочести́выхъ соста́вы: порази́ Бо́гъ враго́въ и супоста́тъ твои́хъ и возвели́чи Свое́ Ца́рство, въ тишину́ и весе́ліе христіа́нскому ро́ду и спасе́ніе всѣ́мъ».
   «Пріиди́те, Вѣ́РНіИ, возра́дуемся Го́сподеви со стра́хомъ и ра́достію, побѣди́тельныя вѣ́тви, я́же дарова́ на́мъ, подъ но́гу Его́ подстила́юще, со стра́хомъ Бо́жія[+][•][••] ра́ди вели́чества, и лю́таго, а́ще и не ско́раго, на нечести́выхъ отмще́нія, съ ра́достію же, неизглаго́ланнаго милосе́рдія ра́ди, и́мже презрѣ́въ беззако́нія на́ша, толи́кая недосто́йнымъ дарова́ на́мъ».[+]
   «Иже дре́вле посла́ а́нгела Своего́ и поби́ полки́ ассирíйскія, Се́й и ны́нѣ Госпо́дь си́лъ не стерпѣ́ наруга́нія свѣ́йскаго на Россíйскую Держа́ву, посла́ А́нгела Своего́, и́же ополчи́ся о́крестъ боя́щихся Его́, и разгна́ вся́ полки́ проти́вныхъ, россíйскому же ро́ду спасе́ніе и безсме́ртную сла́ву содѣ́ла»
.

   Вам понятно, ПОЧЕМУ «Госпо́дь си́лъ» попустил на западной Окраине Российской Империи «наруга́нія» БЕЗУМНЫХ хохлов «на Россíйскую Держа́ву»? – Эти бездуховные дебилы (укры-САТАНИСТЫ) убивают ВСЕХ, кто уже стал или станет с минуты на минуту ПРАВОславным[•][••][+]. ПОЧЕМУ 6-я, провластная, колонна в России (почти все из них СКОРБЯТ о жертвах холокоста) костьми ложится, но НЕ ЖЕЛАЕТ уничтожения киевской НАЦИСТСКОЙ хунты? (а ведь нацистов обвиняют в организации холокоста[+].) ПОЧЕМУ «ро́гъ[+] ерети́ческій» ещё не «сломи́вый», а «ро́гъ ПРАВОсла́вныхъ» не «вознесы́й»? Ответ УКАЗАН в тексте службы на Праздник о победе, БОГОМ дарованной Всероссійскому САМОдержцу Петру Великому над шведским королём Карлом XII: «Всеси́льный Бо́же… мы́ …припа́даемъ, вопію́ще: вознесы́й ро́гъ Христа́ Твоего́ [Царя-БОГОпомазанника] и всѣ́хъ ПРАВОсла́вныхъ, сломи́вый же ерети́ческій»!!! А нашим "православным" НЕ нужен Царь-БОГОпомазанник, Христос Господень![+] У нас "православные" даже не знают, что "Великие Господа и Отцы", с подачи[+] кирилла-Владимира Гундяева, появились в богослужебных текстах в 1988 году (так слуги сатаны отметили 1000 летие Крещения Руси: НАДРУГАВШИСЬ над ПРАВОславием, установили МЕРЗОСТЬ запустения) и почему НЕЛЬЗЯ возносить "молитвы"-ВОПЛИ (ждал ПРАВДЫ, и вот – вопль)[+][++] по ОБРЕЗАННЫМ и чудовищно ИЗВРАЩЁННЫМ[+][•] или [+][•] богослужебным текстам[+] о САМОзванном "Великом Господине и Отце" ДЕБИЛОВ[+] от гундяевского "православия" папе[+]-патриархе Московском кирилле-Владимире Гундяеве и о других САМОзванных господинчиках, дававших Богу монашеские обеты[+]. Господинчиков-холопов[•][+] в БАНДЕ[+][++] "Великого Господина и Отца" Гундяева Московского патриархата-ПАХАНАТА[•][+][++] аж 444[+], из них 116 митрополитов (до 1917 года их было ВСЕГО 3: Санкт-Петербургский, Московский и Киевский), правда 6-м из них ПАХАНАТОМ запрещено господствовать (о МЕРЗОСТИ запустения и здесь).

Пётр Первый в Полтавской битве» (1718)
французский художник Луи Каравак
«Пётр Первый в Полтавской битве» (1718)
Худ. Луи Каравак (1684, Марсель — 15 июня 1752, Санкт-Петербург) — французский живописец, переселившийся при Петре Великом в 1717 в Россию
чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью

   «Якоже лю́діе изра́ильтестіи уви́дѣвше вели́кую ру́ку Госпо́дню на еги́птяновъ, та́ко и мы́ ны́нѣ, уви́дѣвше, коли́ка содѣ́ла свѣ́емъ, враго́мъ на́шимъ, трепе́щемъ, и вѣ́руемъ Тебѣ́, Го́споди, и уго́дникомъ Твои́мъ, и, съ ТРЕ́ПЕТОМЪ припа́дающе, вопіе́мъ: стра́шенъ и ди́венъ еси́, Го́споди, не то́кмо наказу́ющій, но и ми́лующій человѣ́ковъ».[+]
   «Ви́дѣсте и вы́, свѣ́йстіи военача́льницы и си́лы, Ца́рствующій гра́дъ Россíйскій, но не я́коже хотѣ́сте, но я́ко Бо́гъ изво́ли: ви́дѣсте, преклоне́ни до́лу, я́ко побѣжде́ни ведо́ми, я́коже подоба́етъ плѣ́нникомъ. Ра́дуйтеся оба́че въ себѣ́, обрѣ́тше благочести́ваго Мона́рха ми́лостиваго побѣди́теля+, о НЕ́МЖЕ ро́ди правосла́вныхъ благоговѣ́йно вопію́тъ: Го́споди Савао́ѳе, поми́луй поми́ловавшаго и враго́въ свои́хъ и УТВЕРДИ́ ЕГО́[++] Держа́ву во вѣ́къ вѣ́ка ненавѣ́тну»[+]
.
   "Молитвенники" о САМОзванном "Великом Господине и Отце"[+] СВОЁМ окаянном крамольнике[+]-мракоБЕСе кирилле-Владимире Гундяеве, болящие ересью[+][•] ПАПИЗМА[+][••]-сатанизм[+] (жидовством[•] латинянского[++] происхождения) и являясь творцами МЕРЗОСТИ запустения[•][•][+][•], НЕ понимают и понять НЕ могут!!!, что это их ОБЛИЧАЕТ текст службы: «О, кра́йняго неи́стовства и зло́бы! Обрѣ́теся ны́нѣ послѣ́дующій злѣ́ предыду́щему Іу́дѣ, обрѣ́теся вторы́й Іу́да, РА́БЪ и льсте́цъ, обрѣ́теся сы́нъ поги́бельный, діа́волъ нра́вомъ, а не человѣ́къ, трекля́тый ОТСТУ́ПНИКЪ Мазе́па, [Андропов, Горбачев, Гундяев с подельниками], и́же оста́вивъ Христа́ Госпо́дня [Царя-БОГОпомазанника Петра Великого], Го́спода и Благодѣ́теля своего́, и прилѣпи́ся къ супоста́ту, совѣща́я возда́ти зла́я за блага́я, за благодѣя́ніе – злодѣ́йство, за ми́лость – не́нависть, Бо́гъ же ВОЗДАДЕ́ второ́му [третьему, четвертому и ПЯТОМУ (мракоБЕСу Гундяеву)], я́коже и пе́рвому Іу́дѣ, ПО ДѣЛО́МЪ и́хъ», по "молитвам"-ВОПЛЯХ их[+].

«Иудина Медаль» (Мазепе за предательство). 1709 г. Аверс. Реконструкция и рисунок Н.И. Чепурнова
«Иудина Медаль» (Мазепе за предательство). 1709 г. Реверс. Реконструкция и рисунок Н.И. Чепурнова

   «Иудина Медаль» (Мазепе за предательство). 1709 г.
(реконструкция и рисунок Н.И. Чепурнова)
Серебряная «наградная медаль» изменнику гетману Мазепе от ХРИСТА Господнего[•] Петра Первого весом 3 килограмма работы мастера Матвея Алексеева.
Такой медалью можно наградить большинство деятелей «либеральной оппозиции». Это утверждает газета "Завтра", а мы добавим:
и ВСЕХ «людей пустоты-ЛЖИ»[+][•] с «ДВОЯКИМ сердцем»,
которые ПРЕДАЛИ Христа Господа, Царя-БОГОпомазанника и Отечество:
1. ПРЕДАЛИ и Христа Господа, и Христа Господнего[+] (ЧУДОВИЩНО извратив[+]
богослужебные тексты[•][+] Царских времён, ибо они сделали в БЕЗУМИИ страсти ВЛАСТОЛЮБИЯ богослужебным текстам (а они являются ВАЖНЕЙШЕЙ частью Священного ПРЕДАНИЯ Церкви Христовой!!!)[+] ОБРЕЗАНИЕ[•][+], удалив в них ВСЯКОЕ упоминие о Царях-БОГОпомазанниках, Которые после Соборного Обета[+] 1613 года стали для ВСЕроссийского народа[•] (для ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи) БОГОвдохновенными Наставниками[+] из Царствующего Дома Романовых[•]),
2. осуществляют ПОДМЕНУ[+] ПРАВОславия[+] ОБОРОТНИческой религией[+],
3. и СЛУЖАТ диаволу-Левиафану[+].
А потому их заждался даже не ад (откуда ещё возможно спасение), а Аваддон[•][+]. Аваддон же (пагуба) – это «НЕ совершенная гибель, а такая, в какой СКРЫВАЕТСЯ то, что избегает НАБЛЮДЕНИЯ других, – па́губа БЛИЗКА к аду», но это НЕ ад, а МНОГО хуже егоэто «длящееся в вечности ПАДЕНИЕ (из пустоты в ПУСТОТУ, из пустоты в ПУСТОТУ…)»[•] И из Аваддона спасение практически НЕвозможно!!!

   Здесь хотелось бы отметить связку: "оставил Христа́ Госпо́дня[+]" (оставил Царя-БОГОпомазанника) – РАВНОЗНАЧНО оставлению "Го́спода и Благодѣ́теля своего́". Т.е. оставление Царя-БОГОпомазанника, БОГОвдохновенного Наставника[+] из Царствующего Дома Романовых[•] РАВНОСИЛЬНО оставлению Бога. Причём это справедливо не только для "второ́го Іу́ды трекля́того отсту́пника Мазе́пы", но и для ЛЮБОГО человека, как мирянина, так и священноСЛУЖИТЕЛЯ любого чина и звания. Тем более это так для ВСЕХ потерявших или даже и НЕимевших СТРАХА Божьего[+]: для САМОзванного "Великого Господина и Отца" ДЕБИЛОВ[+] от гундяевского "православия" папы-патриарха[+][•][••] Московского окаянного крамольника[+]-мракоБЕСа кирилла-Владимира Гундяева и для других САМОзванных господинчиков-ХОЛОПОВ[+] из БАНДЫ[+] Гундяева (их в МП аж 440[+] штук, правда 4-м из них запрещено господствовать).
   Здесь мы писали: «Мы постоянно показываем-ИЗОБЛИЧАЕМ «человеков пустоты-ЛЖИ»[+] с «ДВОЯКИМ сердцем», которые осуществляют ПОДМЕНУ[+] ПРАВОславия ОБОРОТНИческой религией и служат диаволу-Левиафану»[+]. И дальше: «мы были ВЫНУЖДЕНЫ рассказать о провокации[+], направленной против В.В. Путина и России: «Восшествие Владимира Путина на Российский престол: за и против», в которой решил поучаствовать иерей Роман З.». А теперь послушайте высокоумный БРЕД на той же «"Русской" линии» этого священноСЛУЖИТЕЛЯ на предмет КОЩУННИКОВ здесь. Но из этого бреда мы отчётливо понимаем, что мы, выполняя Волю Божью, идём БОГОугодным, «ИСТИННЫМ путём жизни», о котором Григорій Дьяченко, рассказывая о Святителе Игнатии Рязанском здесь. А вот каким путём идёт иерей Роман со своими кураторами Господь Бог ОЧЕНЬ скоро разъяснит всем заинтересованным лицам! Для В.В. Путина с сотоварищими сообщим-НАПОМНИМ: без БОГА Вседержителя, врагов Русского Народа, врагов ВСЕХ проживающих на территории Российской Империи, врагов ВСЕГО человечества НЕ ПОБЕДИТЬ!!! Как видите, враг КОВАРЕН и изворотлив! С иереем Романом слуги сатаны, используя его грехи и страсти, играют как со слепым мышёнком! Текст был написан в июле 2015 года. После августа 2018 г Роману Зеленскому, как и ожидалось, БАНДА окаянного крамольника[+]-мракоБЕСа Гундяева, поматросив, через 3 года БРОСИЛА (запретила служить). Мораль сей истории такова: ревнуя служить Богу, а НЕ человекам, БЕРЕГИ свою честь, священноСЛУЖИТЕЛЬ! В ноябре 2005 года о.Роман РЕАЛЬНО ревновал служить Богу!!! Об этом мы писали здесь. Но, как это нам не ПРИСКОРБНО, он в мае 2015 года обрёл медаль Иуды!!!
   Как отрадно и УТЕШИТЕЛЬНО читать такие слова из текста службы: «Ра́вно дре́внему столпотворе́нію, ВЫСОКОУ́МНО враго́въ на́шихъ зда́ніе подо́бное прія́тъ разоре́ніе: сни́де Бо́гъ ви́дѣти дѣ́ло и́хъ и смѣси́ язы́ки и́мъ, я́ко не слы́шати дру́гъ дру́га своего́, ни во́инству нача́льниковъ гла́су внима́ти, и разсы́па и́хъ по лицу́ земли́ живы́хъ, ме́ртвыхъ же прія́ша ПРЕИСПО́ДНЯЯ земли́, и дѣ́ло и́хъ въ пра́хъ разсы́пася. Мы́ же въ зда́ніяхъ хра́мовъ Бо́жіихъ, о ни́хже бра́нь твори́мъ, воспое́мъ велегла́сно: сла́ва снизхожде́нію и смотре́нію Твоему́, еди́не Человѣколю́бче». Подчеркнём, что у нас перед глазами текст службы Праздника о победе, БОГОМ дарованной Всероссійскому САМОдержцу Петру Великому над шведским королём Карлом XII в далёком 1709 году. У нас нет НИЧЕГО личного ни к кому из майданутых[+]: хохлов-НЕДОУМКОВ, "молитвенников" о "Великих Господах", самих САМОзванных[+] господинчиков из монашествующих[+], безбожников и разных мастей КРИВОверов (это все те, у кого НЕправославное[+][•] мировоззрения). Ибо с КАЖДЫМ из них будет разбираться Господь Бог!
   Но мы о ВЫБОРЕ этих несчастных СОЖАЛЕЕМ: «НЕ УПОДО́БИЛСЯ еси́ человѣ́ку купцу́, и́щущему до́брыя би́серы, неблагода́рный и лука́вый ра́бе, но неи́стовому Іу́дѣ, и́щущему па́губы и взыска́вшему, и́же предаде́ многоцѣ́нный би́серъ, и благи́ми всѣ́ми, и́хже лиши́ся, купи́ неизглаго́ланная зла́я. Сему́ уподо́бился еси́, юро́де, сему́ подража́лъ еси́, неблагода́рне, сему́ послѣ́довалъ еси́, ле́стче Мазе́по, тѣ́мже и благи́хъ лише́нъ, ра́вныя зла́я стяжа́лъ еси́ и къ нему́ преше́лъ еси́ на мѣ́сто свое́»
   «Не вопроша́й про́чее, Дави́де, гдѣ́ су́ть ми́лости Госпо́дни дре́внія, и́миже кля́лся е́сть отце́мъ на́шимъ? Обрѣто́хомъ бо я́ въ НО́ВОЙ благода́ти. Обрѣто́хомъ и во дне́хъ на́шихъ та́яжде ми́лости Господни́ дре́внія на поля́хъ Полта́вскихъ, егда́ сни́де къ на́мъ Госпо́дь си́лъ на по́мощь, и ополчи́ся на враго́въ на́шихъ си́льныхъ, и смути́ и́хъ, творя́ МИ́ЛОСТЬ Христу́[+][+•][••][•] Своему́ [Царю-БОГОпомазаннику[+]] Петру́[+] и Свое́ Кресто́мъ сохраня́я вруче́нное Тому́ жи́тельство». И опять в тексте Службы слова «ми́лость Христу́ Своему́» относятся к Царю-БОГОпомазаннику Петру Алексеевичу!
   По 50-м псалме в стихире: «Блаже́ни и ва́мъ подража́ющіи вѣ́рою и любо́вію къ СВОИ́МЪ наста́вникомъ, ча́да отце́мъ, раби́ влады́камъ ПОСЛУШЛИ́ВіИ! Да восхва́лятся ны́нѣ съ ва́ми земнíи а́нгели, НЕ ПРИЛѣПИ́ВШіИСЯ діа́волу крамо́льнику, да почту́тся, я́коже Апо́столи, НЕ СОГЛАСИ́ВШіИСЯ со вторы́мъ Іу́дою Мазе́пою, но ду́ши преда́вшіи за своего́ Влады́ку[+] [за ХРИСТА Господнего[•][+•][••][+], Который являет Собою на земле наиболее точную ЖИВУЮ икону, «ОБРАЗ и подобие [ЦАРСКОГО служения] Христа ГОСПОДА»[+] – за БОГОвдохновенного Наставника[+] из Царствующего Дома Романовых[+][+] в соответствии с текстом Соборного Обета[+] 1613 года!] Возвесели́теся ны́нѣ, пла́чущимъ отсту́пникомъ, взыгра́йте, стеня́щимъ и рыда́ющимъ супоста́томъ: ДОСТО́ЙНИ за вѣ́рность и послуша́ніе прія́тія че́сти и ВѣНЦЕ́ВЪ небе́сныхъ». Пояснение смотри здесь.
   В 6-й песни такое прошение: «Иже Петру́ на мо́ри подаде́ ру́ку, Се́й и ны́нѣ во вре́мя ра́тнаго волне́нія, Госуда́ря на́шего Петра́ я́тъ за ру́ку, и изведе́ ЕГО́[+] отъ печа́лей мно́гихъ»[+]; в 8-й песни такое: «Петръ Апостолъ рече: супостатъ нашъ діаволъ, яко левъ. Петръ же россійскій виде супостата льва, яко діавола, вниде бо въ Державы Россійскія, но ничтоже, кроме рыканія, сотвори, низложенъ бо и изгнанъ Господемъ нашимъ, Егоже превозносите во вся веки»[+].
   Тропарь: «Препросла́вленъ еси́, Го́споди Бо́же на́шъ, дарова́вый крѣ́пость на враги́ Благовѣ́рному Царю́ на́шему Петру́, я́коже Дави́ду на прего́рдаго Голіа́ѳа, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю ЕГО́[++] въ де́нь бра́ни, препоя́салъ еси́ немощны́я си́лою СВЫ́ШЕ и тѣ́ми всю́ де́рзость вра́жію низложи́лъ еси́. Многоми́лостиве, сла́ва Тебѣ́».
   Здесь читаем: «За составление этой службы её автор еп. Феофилакт (Лопатинский), известный библиофил – был награжден Синодом особым крестом для ношения на клобуке». Мы же отметим, что в тексте этой службы НЕОДНОКРАТНО утверждается, что Царь-БОГОпомазанник – это ХРИСТОС Господень[+], Который есть «ОБРАЗ и подобие Христа ГОСПОДА»[+] на земле. Эта служба, является частью БОГОСЛУЖЕБНОГО предания Русской, а значит, через неё, и Вселенской Православной Церкви. Здесь читаем: «не лишним будет напомнить, что литургическое, богослужебное предание является частью Священного Предания. Вот, что говорится в «Послании восточных патриархов» о ВСЕХ богослужебных книгах ПРАВОславной Церкви [естественно, НЕобрезанным по-жидовски[•], а потому чудовищно и НЕизвращённым[+] богослужебных текстах[+] Царских времён]: «Почему и мы, когда поём утешительные песни из Триоди и Минеи, не делаем ничего такого, что было бы не прилично христианам: потому что все сии книги содержат ЗДРАВОЕ и истинное богословие и состоят из песней, или выбранных из Священного Писания, или составленных по внушению Духа, так что в наших песнопениях только слова другие, нежели в Писании, а, собственно, мы поём то же, что в Писании, только другими словами»».
   Поучительность событія: «Св. Церковь, усматривая въ совершившемся деле победы действіе Промысла Божія, благодеющаго Петру и Его преобразованіямъ[+], БЛАГОДАРСТВЕННОЮ службою, НАРОЧИТО для сего составленною, узаконила НАВСЕГДА торжествовать память сей победы надъ врагами, въ ПОУЧЕНIЕ всемъ родамъ...».
   Нынешние священноГОСПОДА[•+][++•] плевать хотели на то, что «Св. Церковь ...узаконила НАВСЕГДА торжествовать память сей победы надъ врагами, въ ПОУЧЕНIЕ всемъ родамъ...», а потому БЛАГОДАРСТВЕННУЮ Богу службу НЕ СЛУЖАТ!!! В тропаре посвящен Великой Победе под Полтавой четко обозначен определенный БОГОСЛОВСКИЙ смысл: Государь Петр Алексеевич УПОДОБЛЯЕТСЯ Царю Давиду, победившему прегордого Голиафа. Напрямую Соборный Разум Всей Церкви Христовой указывает нам, что Благочестивейший Император Всероссийский ВОЗЛЮБЛЕН Богом, якоже в свое время Святой Царь Давид (подробнее об этом смотри здесь). Обратим внимание, что для того, чтобы понять что-либо о Царях-БОГОпомазанниках, необходимо ПРАВОславно понимать Догмат Царской власти; а чтобы что-либо понять, когда употребляются слова УПОДОБИТЬСЯ, подобно и т.д., необходимо ПРАВОславно понимать Догмат Иконопочитания.
   Память Преподобного[•] Сампсона странноприимца или здесь и здесь, здесь (†ок. 530). Служба напечатана «при Держа́вѣ Благочести́вѣйшаго, Самодержáвнѣйшаго, Вели́каго Госу́даря нaшего IМПЕРА́ТОРА АЛЕКСА́НДРА[+][++] АЛЕКСА́НДРА АЛЕКСА́НДРОВИЧА всея́ Россíи»[+] в 1893 году. О добродетели страннолюбія. Иконы, иконы2, иконы3.
   Память обретения мощей Преподобного Амвросия Оптинского и почти ВСЕХ других Оптинских Старцев (1998). Раньше Обретение мощей Преподобного Амвросия отмечалось 16 октября (1988-1997), но была ДОПУЩЕНА ошибка – это были мощи Преподобного Иосифа, келейника Преподобного Амвросия. Об обретении мощей Оптинских старцев и обнаружении ошибки смотри здесь. ПОДОБНАЯ ошибка призошла и с мощами Преподобного Серафима Саровского, но эта ОШИБКА пока не обнаружена (но об этом в Девеево кричат бесноватые у раки, якобы, с мощами Преподобного Серафима). Житие здесь, здесь, краткое, полное, наследие. Акафист, иконы, иконы2, иконы3, фотографии.
   Память Преподобного[•] Севира или здесь (†VI).

   +«НЕвозможно христіанам имѣть Церковь, но не имѣть Царя!!!» «Патриарх Константинопольский Антоний Четвертый (1388-1395) Великому Князю Московскому Василию Дмитриевичу в своем посланіи о едином Вселенском[+][++][•][••][••+][•••][+][++][•+•][•][•+] Богопомазаннике: «СВЯТОЙ Царь – говорится в посланіи – занимаетЪ высокое мѣсто вЪ Церкви [ВОЗГЛАВЛЯЯ Земную[+] Воинствующую Церквь]; ОнЪ не то, что другіе, помѣстные князья и государи. …[Христос Господень[+], Царь-БОГОпомазанник] помазуется великимЪ мѵромЪ и поставляется ЦаремЪ и СамодержцемЪ Ромеевъ, т.е. ВСѣХъ хрістиан. На всякомъ мѣстѣ, гдѣ только именуются хрістиане, имя Царя поминается ВСѣМИ [ПРАВОславными][+] патріархами, митрополитами и епископами, и этого преимущества НЕ имѣет НИкто из прочихЪ князей [государей и царей других народов] или мѣстныхЪ властителей. …Нѣтъ НИчего хорошего, если ты говоришь: мы имѣемЪ Церковь, а не Царя. НЕвозможно христіанам имѣть Церковь, но не имѣть Царя. Ибо Царство и Церковь находятся в тѣсномЪ СОЮЗѣ и общеніи между собою, и НЕвозможно отдѣлить их друг от друга. …Высочайшій и СВЯТОЙ мой Самодержец, Благодатію[+] Божіею, есть Государь ПРАВОславнѣйшій и вѣрнѣйшій, поборник, защитник и отомститель Церкви; поэтому НЕвозможно быть архіреем и НЕ поминать Его. [Он] …ОДИНъ только Царь во Вселенной. …Власть [Его] вЪ ПОЛНОМъ смыслѣ НЕограниченная, МОНАРХическая, РАВНО [касается] какъ гражданскихЪ, ТАКъ и церковныхЪ дѣлЪ и по характеру своему [ЯВЛЯЕТСЯ] властiю НАСЛѣДСТВЕННОЮ, проистекающею от Бога. В [Таинстве] Вѣнчанiя и Помазанiя на Царство ИМПЕРАТОРъ [получает] религiозно-церковное ОСВЯЩЕНiЕ Своей Власти и причисляется кЪ разряду лицЪ СВЯЩЕННЫХъ, на которыхЪ ИЗЛИТА Благодать Божiя»[+][•]. И именно ПОЭТОМУ протестанты ВСЕХ модификаций; латиняне, которые поминают папу Римского; дебилы от "православия", которые поминают САМОзванного[+] "Великого Господина и Отца"[•+][•] дебилов[+][++] от гундяевского "православия" окаянного[+] крамольника[+]-мракоБЕСа[+] Гундяева[+], но НЕ Христа Господнего (ЦАРЯ-БОГОпомазанника), хрістианами НЕ являются, являются же ЖИДАМИ[•][•][••] латинянского[+][++] разлива!!! (окаянный – это НЕЧИСТАЯ сила[•][+]; крамольник[•] – разрушитель ВСЕГО строя церковной жизни[+], бунтарь против БОГОМ установленных церковных ЗАКОНОВ, мятежник[+]!!!) (Полный церковнославянский словарь буква "К", стр.267).

"Миром Господу помолимся!"
исп. Жанна Бичевская, слова С.Бехтеева


текст здесь и здесь

В дни, когда мы все неволимся
Телом, разумом, душой,
Миром Господу помолимся
За грехи страны родной
.

Пред иконой Богоматери
Мы зажжём огни свечей
За грехи отчизны-матери,
За убийц и палачей.

За безжалостных грабителей,
За мучителей Царей,
За насильников-растлителей+
Наших жён и дочерей
.

<4 апреля 1921>,
Старый Футог

   +Следует понимать, что ДУХОВНЫЕ растлители – это еретик[+][•][••]: и САМОзванный "Великий Господин и Отец" папа[+][•]-патриарх[+][•][••] Московский кирилл-Владимир Гундяев[+] и другие САМОзванные господинчики-ХОЛОПЫ[•][+] из БАНДЫ[+][++] (ОПГ – организованная ПРЕСТУПНАЯ группировка) Гундяева, дававших МОНАШЕСКИЕ[+] обеты, – являются БОЛЕЕ гнусными негодями и мерзавцами, чем ФИЗИЧЕСКИЕ растлители!!! Потому как они, будучи майданутыми[•][+] ЛОЖЬЮ гундяевщины[+][++], осуществляют ФОРМИРОВАНИЕ «людей пустоты-ЛЖИ»[+] «ДВОЯКИМ сердцем», ПОДМЕНУ ПРАВОславия[+] ОБОРОТНИческой религией[+] и СЛУЖАТ диаволу[•][+][++]-Левиафану[+][•][14], их деятельность ВЫПУКЛО показана в фильме "Левиафан": «Противостоять Левиафану-сатане возможно ЭФФЕКТИВНО только со Христом!»

"Молись, народ"
иеромонах Роман
взято здесь

Мне говорят (уж эти богословы!):
«Господь один, да разные пути.
Пора забыть оплошности былого,
И вместе ко спасению идти.

Даёшь любовь! Да здравствует терпимость!
Никто не прав! Никто не виноват!
Вне всяких вер над всеми Божья Милость!
Всё хорошо, и Ангел бесу брат”[+]


О, древней башни новые прорабы,
Кому на пользу вавилонский лад?
Я и гроша за истину не дал бы,
Которую сплели из ПОЛУправд!

Неслыханное прежде ОСЛЕПЛЕНЬЕ,
Подмен или измен угарный дым:
Величить отступленье просвещеньем,

Гордиться отступлением своим!


О, кривовер! Не сам ли раздвоился,
Головушкой вертя по сторонам?
Иль позабыл? – Христос НЕ разделился,
И Вера БЛАГОДАТНАЯ – одна!


Молись, народ, о Чистоте радея,
От Храма Божьего не отврати лица.
Не отпадай, внимая блудодеям,
Но стой за Православье до конца!"

<12 августа 1996>, скит Ветро́во

"Наш Царь грядёт, Его призвал народ!"
«Православная музыкальная дружина “Сыновья России”»
Диск "Памяти Николая Мельникова"
взята песня здесь

Я знал, что Бог Россию не оставит. Что страшные мучения пройдя,
Она восстанет и Себя прославит, когда дождётся Нового Царя.
И становясь всё радостней и краше, Он нас ЗАСТАВИЛ головы поднять,
Предзнаменуя избавленье наше, и возвещая Божью Благодать[+].
И горе вам, плясавшим здесь недавно, кружившим свой бесовский хоровод,
Вы пропадёте, сгинете бесславно.
«Наш Царь грядёт!»[•] Его призвал народ!

Полный текст смотри здесь.

   Сайт "Сыновья России" здесь.

   +Здесь мы отмечали: «НЕ лишним будет напомнить, что литургическое, богослужебное предание является частью Священного Предания. Вот, что говорится в «Послании восточных патриархов» о ВСЕХ богослужебных книгах ПРАВОславной Церкви [естественно, НЕобрезанным по-жидовски[•], а потому чудовищно и НЕизвращённым[+][++][•] богослужебных текстах[+] Царских времён]: «Почему и мы, когда поём утешительные песни из Триоди и Минеи, не делаем ничего такого, что было бы не прилично христианам: потому что все сии книги содержат ЗДРАВОЕ и истинное богословие и состоят из песней, или выбранных из Священного Писания, или составленных по внушению Духа, так что в наших песнопениях только слова другие, нежели в Писании, а, собственно, мы поём то же, что в Писании, только другими словами»». Цитаты «Торжество Православія» страницы здесь: «Въ вопросахъ Вѣры даже самое малое уклоненіе уже есть грѣхъ, ведущій къ смерти; и даже малое пренебреженіе преданіемъ ведетъ къ полному забвенію Догматовъ Вѣры» (Святитель Фотій Великій † 886 г.). «Грозное – АНАФЕМА[+] [и ПРОКЛЯТЬЕ Бога, как КЛЯТВОпреступников Соборного Обета[+] 1613 года за прекращение молитв о Царе-БОГОпомазанике из Царствующего Дома Романовых!!!] – тяготѣетъ надъ всѣми ОТСТУПНИКАМИ Православія. Оно ЕЖЕГОДНО возглашается въ Недѣлю Православія, въ день воспоминанія Торжества Церкви надъ врагами своими, и ему подвергаются какъ ПРОТИВНИКИ и порицатели святой Вѣры, такъ и тѣ, кои НЕ уважаютъ постановленій и отеческихъ преданій Церкви» (Святитель Феофанъ Затворникъ † 1894 г.). «Да не дерзнетъ кто-либо вводить нѣчто новоИЗМЫШЛЕННОЕ, ибо нововведенія ПОГУБЛЯЮТЪ древнее преданіе, а между тѣмъ Женихъ и Его Невѣста, Церковь, не имѣютъ НИкакого порока»[+] (Блаженный Августинъ Иппонійскій † 430 г.).

   +ВСЕроссийский[•] народ – это ВСЕ, кого Господь Бог для СПАСЕНИЯ привёл под Державную руку Христа Господнего[+] (Царя-БОГОпомазанника); он состоит из третьего БОГОизбранного[+][•][••] Русского[+] Народа и инородцев (татарского[+][•] народа и других, проживающих на территории Российской Империи (на земле Русской)[+][•][••][•]; государствоОБРАЗУЮЩИМ, духовным[+] СТЕРЖНЕМ его является третий БОГОизбранный Русский Народ.

"Мы Русские"
исп. Геннадий Пономарев

взято здесь


слова здесь

Мы – Русские! Мы – Русские!
Мы всё равно поднимемся с колен!
Покаемся+ – поднимемся с колен!

   +Русский Народ[+][+•] (великоРОССы, малоРОССы, белаРУСы и обРУСевшие люди других национальностей) ПОДНИМЕТСЯ с колен ТОЛЬКО после ДУХОВНОГО взрыва, о котором говорил Преподобный Лаврентий Черниговский, обязательными условиями которого являются ПРИХОЖДЕНИЕ его малой закваски[+] в Разум Христов[+][++][•], ПОКАЯНИЕ[+][•] в грехах КЛЯТВОпреступления[+] Соборного Обета[+] 1613 года и ПРИНЕСЕНИЕ БОГОугодных плодов[+][++] покаяния. Перечень грехов против Царской власти, которые напрямую связаны с этим грехами КЛЯТВОпреступления, приведён здесь.

"Кто без Царя, тот без Христа"
(Русский путь)

Алексей Мысловский


текст

Сила креста – меч на врагов,
Царь на Руси – ОБРАЗ Христов
. …
С верой такой смерть не страшна:
Жизнь за Христа! Жизнь за Царя!

Но уклонился народ ко греху,
Веру святую оставил свою.
А без Христа и без Царя
Только во ад дорога одна


Кровью святой вымощен путь,
Славы отцов достоин будь.
В небо стремись русским путём –
Лишь за Христом, лишь за Царём!


А без Царя русским нельзя,
Кто без Царя, тот без Христа,
Не сокрушит враг Русский Дом –
Только с Христом, только с Царём!

“Я Русский! Какой ВОСТОРГ!”
Взято здесь

"Ах, Русское Солнце"
Взято здесь

"За Русское Солнце!"

   +Русские парни и парни ДРУГИХ национальностей «за РУСЬ умирают, врагов НЕ жалея с улыбкой в устах», и погибая «за РУССКОЕ солнце, за РУССКОЕ небо, за РУССКУЮ землю, за веру в Христа», НЕзависимо от национальности и вероисповедания, они, КРЕСТИВШИСЬ своею кровью, ныне находятся в Царстве Небесном в Чине[+] Святости Новомучеников![+]

“Я – Русский. Я тот самый "колорад"”
Александр Маршал
Взято здесь

Русский Дух
Автор – Алексей Тома
взято здесь

Снова тьма надвигается, братья.
Снова враг к нам войною идёт,
Как всегда, с содрогающей ратью
И с цепями для рабских свобод.

Грозен лик этой чёрной химеры,
И искусны её голоса…
Но не сломит ничто нашу веру!
Не обманет речами сердца!

В нас живёт величайшая сила,
И зовём мы её – Русский дух.
Для врагов он всегда был могилой,
Самым стойким источником мук.

Не понять им его, не измерить.
Только воины светлой Руси
Могут жизнь своим братьям доверить
И отдать всё за метр земли…

Помни пламя побед и молитвы!
Позади наши предки стоят.
За тобой светит Невская битва!
За тобой стал стеной Сталинград!

Помни кровь, что течёт в твоих венах!
Кровь победы, героев, солдат.
Ты не раб, ты не создан для плена!
Все на битву! Ни шагу назад!

"Русским Быть"
взято здесь, текст

Быть Русским в России теперь НЕ пристижно –
оболган Великий Народ.
Зов предков стал многим совсем безразличен,
а кто-то уж предал свой род.


Священное право у нас отнимают
на Русской земле Русским быть.
И стать росиянами нам предлагают,
чтоб Русское ИМЯ забыть!

Русским быть, по-русски жить,
и говорить по-русски!
Русским быть, по-русски жить,
чтобы любить по-русски!

   Другие песни Контрреволюции можно слушать здесь.

   +Будем помнить, что есть Господь Иисус ХРИСТОС (это от Божественного естества: Истина, Любовь, Могущество и Сила, но это и от человеческого естества: и желание ПОЖИТЬ (о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!), однако Он, имея СМИРЕНИЕ, "подчиняется Воле Божией и НЕ уклоняется"[+]: впрочем НЕ Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22,42). А есть ХРИСТОС Господень[•][••][•+][•+][+•][•][+] (земной Бог)[•], Который являет Собою Воплощенное ИМЯ Божие ХРИСТОС на земле, Который после Соборного Обета 1613 года выполняет функции и БОГОвдохновенного Наставника[+] для ВСЕроссийского[+] народа и Который является «ОБЛАДАТЕЛЕМ міра»[+], Царём-БОГОпомазанником!
   Прилагательное "Господний" отвечает на вопрос: "Чей Христос?, под властью Кого?" (под властью Господа Иисуса Христа); помните: не Сам Господь Бог, а Ангел Господень является во сне Иосифу[+]. «При совершении Коронации ЕГО[++] на Царство, которое является Москвой, ТРЕТЬИМ Римом[+][++][•][••], ЕГО Помазывают Святым Миром второй раз и помазуют ВСЕроссийский[+] народ, «в лице ЕГО Супруги (это «особый, высшiй степень Таинства [Мѵропомазанiя], низводящiй СУГУБЫЙ Духъ [СУГУБУЮ Благодать[+]] на Помазанниковъ Божiих» и на ВСЕроссийский народ»[•] (но УСВОИТЬ эту Благодать[+] Божию СПОСОБНЫ только ВЕРНОподданные[+][+][•] Царю). Это Таинство символизирует присоединение Царя в качестве Главы[+][++][•][••] Земной[•][•][+][•][••][++] Воинствующей Церкви Христовой[+][+•][••][•] к Ее телу, в связи с чем ОН становится живой[+] иконой Царя Небесной Церкви – Господа нашего Иисуса Христа. И через Него Царь соединяется со Святой Животворящей Троицей. И это ТАИНСТВЕННОЕ пребывание на Помазаннике Пресвятой Троицы наделяет ЕГО Божественной властью [и СПОСОБНОСТЬЮ распоряжаться ею БОГОугодно, что] и делает ЕГО Святым при жизни [по Своему Царскому СЛУЖЕНИЮ[•] (за БОГОугодное НЕСЕНИЕ тяжелейшего Царского КРЕСТА)[+][•], НЕсмотря на грехи[+][•], свойственные КАЖДОМУ живому человеку»[+]. БОГОвенчанный[•][••][•••][+] Царь-Богопомазанни[+] являет Собою на земле наиболее точную ЖИВУЮ[•] икону Царя царей[+], «ОБРАЗ и подобие [ЦАРСКОГО служения] Христа[+][+•][••][•] ГОСПОДА»[•][+]. Царь-БОГОпомазанник – это РАБ Божий[•][•][+][++][+++][•][••][•+][+•], а НЕ второй Бог. У НЕГО[+] только Царская власть УЧРЕЖДЕНА[+] Богом и потому имеет БОЖЕСТВЕННУЮ природу (ЕМУ власть дарует Господь Бог во время и после ВЕНЧАНИЯ[•][+] ЕГО на Царство БОГОизбранного Народа), а плоть ЕГО, как у любого ЖИВОГО человека, повреждена грехом! Правда, Господь Бог Своего Помазанника от самого ЕГО зачатия ОЧЕНЬ тщательно оберегает от грехов, но даже у НЕГО не отымает Царственную СВОБОДУ выбора! (смотри, что случилось[+] с «Благочести́вѣйшимъ[•] Госуда́ремъ ИМПЕРА́ТОРОМЪ Алекса́ндромъ Вторы́мъ»[+], когда ОН мог обрести ПРОКЛЯТЬЕ[+] Бога.) Ныне третьим БОГОизбранным[•][+] Народом является Русский Народ[+].

"Царь Николай…"
исп. Жанна Бичевская, взято здесь



Геннадий Пономарёв исполняет свою песню “Царь Николай, ты всех ПРОСТИЛ!” здесь

   «Царь Николай – самый Великий, Он за вечерей всех ближе[•] к Христу» (об этом смотри здесь, здесь и здесь). Выполняя Волю Божью, «выкупив Русь ИСКУПИТЕЛЬНОЙ жертвой»[•][••][••][+][++], Иисусу Христу в ПОДОБИЕ и славу Его, святой Царь Николай обрёл Чин Святости Царь-Искупитель[•], а не Чин Святости Страстотерпец. Почему Царская Семья НЕ Страстотерпцы. Акафист Царю-Искупителю Николаю Второму. Святой Царь Николай во ИСПОЛНЕНИЕ Воли Божьей, принеся искупительную жертву Своей кровью, «уплатил долг и вполне УДОВЛЕТВОРИЛ Правде Божией за грехи»[+] КЛЯТВОпреступлений ВСЕХ КЛЯТВОпреступников[+] Соборного Обета[+] 1613 года и освободил от ПРОКЛЯТЬЯ[+] Божьего ВСЕХ этих КЛЯТВОпреступников, проживавших[•] и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи. Перечень грехов против Царской власти, которые напрямую связаны с соборным грехом клятвопреступления Соборного Обета 1613 года, приведён здесь. Следует знать, что был не расстрел Царя-БОГОпомазанника с Его Семьёй, а было РИТУАЛЬНОЕ заклание Царя-Богопомазанника Николая Второго с Семьей, которое совершили жиды[•][+][++][+++][•+][•++][•+++][•]-ЛЮДОЕДЫ[•][+][++][•+][•++][+•][++•][•+•] РИТУАЛЬНЫМИ ножами-швайками![+][•][+][++] Стрельба же была всего-навсего ИМИТАЦИЕЙ расстрела! (об этом смотри здесь). А потому: «В дырках от жидовских шваек (а не от пуль) била Царская кровь…» О ритуальном характере этого убийства здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Об этом книга П.В. Мультатули Екатеринбургкое злодеяние 1918 г.: новое расследование и работа Чёрная месса революции.

"Звонарь"
исп. Жанна Бичевская, слова С.Бехтеева
взято текст


текст здесь

Грозно удары гудят и гудят,
Колокол плачет и стонет;
Пьяный народ под зловещий набат
Совесть навеки хоронит
.

Льется сивуха; ликует разврат;
Боги летят с пьедесталов;
Зычно скликает погромный набат
К падали красных шакалов.

Шапка упала к ногам звонаря;
Ждать, мол, осталось немного:
Выкинул он из России Царя,
Выкинет, кстати, и Бога
.

<ноябрь 1917>, г. Елец


Сiя рекоста родителя его, яко боястася жидовъ: уже бо бяху сложилися жидове

«Отлучение от со́нмища неминуемо приводило к побиению камнями, то есть К СМЕРТИ (Деян. 7,57-59). Отлучения от со́нмища боялись даже кня́зи мно́зи (Иоан. 12,42), кня́зи жидо́вскiе (Iоан. 3,1-2)»
      «ЖИДЫ – это откровенные слуги диавола-Левиафана». КТО такой ЖИД, который БИЧУЕТ «скорпионом Землю Русскую…»
«Жиды – это НЕ национальность, это принадлежность к христоборцам – к борцам как с Христом Господом; так и с Царями-БОГОпомазанниками, Каждый из Которых является Христом Господним[+], земным[+] Богом!; так и с Русским Народом, который стал БОГОизбранным[+], после Венчания ПЕРВОГО Русского Царя-БОГОпомазанника Христолюбивого Иоанна Грозного на Московское Царство
(16/29 января 1547г.)– это ОТВЕРЖЕНИЕ Русского девиза: за Бога, Царя и Отечество!; так и с Христианами (ИСТИНАМИ христианами являются ТОЛЬКО ПРАВОславные Христиане); это принадлежность к Ассуру, к ЧЕРНОТЕ, к человекоНЕНАВИСТНИЧЕСТВУ сатанизма (в этом «су́ть сатанина́ дѣ́ла и слу́гъ его́»). Правда, ЖИДОВНЯ в основном имеет именно еврейские корни, но кроме того имеет место быть и ЖИДОВСТВО-сатанизм латинянского, еретического и хохляцкого происхождения. Только на талмудических евреев, которые ПРАКТИКУЮТ ритуальные[+] жертвоПРИНОШЕНИЯ вплоть до ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, распространялась "черта оседлости" в Российской Империи. Свойство ВСЕХ жидов и ОЖИДОВЛЕННЫХ[+] – дух ПРЕВОЗНОШЕНИЯ над людьми.
Михаил Хазин
(еврей) пишет: «Выражаясь простым русским языком, прости меня Господи, "ЖИДЫ"[•][•][••][•+][+][••][•][••][•+][•++]. Ну, те самые, которые из старого анекдота («Вот из-за таких как ты, жидов, нас, евреев, и не любят!»). Они Русский Народ[+] НЕ любят, презирают и НЕНАВИДЯТ»!!!

   Здесь отмечалось: «Счастье ВСЕХ проживавших[+] и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи, оказавшихся в 1917 году под анафемой[+][•+][•] и ПРОКЛЯТЬЕМ[•][••][+][•+][+•][++] Бога за грехи КЛЯТВОпреступления[+][++][++••] Соборного Обета[+] 1613 года и НЫНЕ находящихся под этим ПРОКЛЯТЬЕМ, в том, что святой Царь Николай ради СПАСЕНИЯ Своих подданных, выполняя ВОЛЮ Божью, Иисусу Христу в уподобление и СЛАВУ, ПРИНЕС в жертву искупительную[•][••][••][+][+•] Свою жизнь, пролив Свою кровью ради СПАСЕНИЯ Своих подданных от ПРОКЛЯТЬЯ Божьего за грехи КЛЯТВОпреступления ВСЕХ Своих подданных». Что необходимо сделать, чтобы иметь возможность ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ своим счастьем освободиться от ПРОКЛЯТИЯ смотри здесь.

   +Здесь[•] мы показывали, что ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Подвиг Иисуса Христа – Искупительный Подвиг ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прославлен Угодником Божьим, через его УПОДОБЛЕНИЕ Иисусу Христу именно в искупительном подвиге. Святой Праведный Николай Псковоезерский об искупительном подвиге Царя Николая Второго: «изверги [жиды[•]-ЛЮДОЕДЫ[••]] умучили не "просто" Царя, а принесли в РИТУАЛЬНУЮ жертву [ХРИСТА Господнего[+] –] "ОБРАЗ и подобие Христа ГОСПОДА"» на земле; «Святость Царя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ЕГО[+] великие мученические страдания, по силе ИСКУПИТЕЛЬНОЙ жертвы[•][••][+] за Своих подданных (в первую очередь, за третий БОГОизбранный[+], Государствообразующий Русский Народ[+]), УПОДОБЛЯЮТСЯ Искупительной Жертве Спасителя»[+]. ПОВРЕЖДЁННЫЕ «духомъ ЛЖЕименнаго разума, отвергали и отвергаютъ»[+] это и, являясь обычными еретиками ИКОНОборцами, объявляют Богу о СВОЁМ НЕжелании или СВОЕЙ НЕспособности усвоить в ПОЛНОТЕ[+][•] Искупительную Жертву Иисуса Христа. Они по СВОЕЙ злой[+] воле «так глубоко пали, так глубоко укоренились во зле, так упорно враждуют на Христа Господа и на Христа Господнего[+] и ожесточились против Них, что уже НЕ могут покаяться[+] (в чём ДОЛЖНО каяться), НЕ способны к восстановлению, НЕ достойны помилования. Они только блюдутся на день суда и открытия гнева Божия; для них уготован огнь вечный» (это показано здесь). ВСЕ, кто обзывают царебожниками[+][•][••][•••] исповедующих святого УГОДНИКА Божьего Царя Николая Второго в Чине Святости Царь-Искупитель, ГРОМКО и отчётливо сами СЕБЯ обличают в отвержении ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ[•][••][•+][•][+] природы Иисуса Христа (это показано здесь), т.е. они обличают себя и в отвержении Догмата[•] Искупления[•], и в манихейской[+] и монофизитской[+]-монофелитской ЕРЕСЯХ!!![+] Монофелиты признают одно БОГОчеловеческое действие[+] Иисуса Христа. Далее смотри здесь.

“На Руси будет Царь!”
«Православная музыкальная дружина “Сыновья России”»
Диск Ковчег Россия


текст

Есть легенда у нас, что наш Царь и сейчас
В нищем виде Россию проходит…
Он котомку несёт, к покаянью[+] зовёт,
К сердцу каждого двери находит
.

Кто на царственный зов с сердца сдвинет засов,
Проливает слезу покаянья
Царь слезу ту берёт и в котомку кладёт,
Лучше нет для Него подаянья
.

Знай, народ дорогой, что с последней слезой,
Как наполнится эта котомка,
На Руси будет Царь! И мы будем, как встарь,
Бога славить свободно и громко!

   Сайт "Сыновья России" здесь.

   +Что значит покаяться[•][••][•][••][+][++] объясняет Святитель Филарет, митрополит Московский: «Покаяться значит ПЕРЕМЕНИТЬ прежние мысли. Для россия́н (ВСЕроссийского[+] народа)[+] – проживающих[•] на территории Российской Империи, в первую очередь, для Русских людей[+] (великоРОССов, малоРОССов, белаРУСов и обРУСевших людей других национальностей)это перемена мыслей в первую очередь о Русских Царях-БОГОпомазанниках[+], Каждый из Которых после Соборного Обета[+] 1613 года является БОГОвдохновенным Наставником[+] (из Царствующего Дома Романовых[•]) для проживавших и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи), как погрешительныя, оставить прежния желания, как безразсудныя и суетныя, прежния дела, как достойныя осуждения и погибельныя, и восприять новыя мысли, а следственно и желания и дела»[•••].

   +Манихеи[6][+] (ЖИДЫ манихейского происхождения)[+] отвергаются[+] от своего ЗЕМНОГО служения и человекам, и Богу [Христу Господу, Христу Господнему[+][•][•], Земному[+][•] Богу («Духъ Божiй носится надъ [НИМ]. Какое высокое состоянiе!»)[+], Сыну[•] Божьему, Царскому[+][++][•] Сыну на Брачном Пире[••] (на КАЖДОЙ Божественной Литургии)[+•]], ради НЕБЕСНОГО. Т.е. они являются анархистами, ибо осуществляют БЕСчиние на земле под болтовню о Небесном! Они, будучи фарисе́ями[•][••][+][++], УСТРАНИЛИ Заповедь Божию ПРЕДАНИЕМ своим (Мф. 15,6). «С точки зрения Мани в этом вопросе [о Иисусе Христе] важно было только УСТРАНИТЬ идею ВОПЛОЩЕНИЯ или действительного СОЧЕТАНИЯ божественной и человеческой[+] природы в Христе»[+]. Манихеи НАИВНО думают, что без стяжания[+] Благодати[+] Духа Святого, БОГОугодного используя свои таланты в СВОЕЙ земной жизни, ВОЗМОЖНО попасть в Царство Небесное. Например, муж по ЗАМЫСЛУ Божьему должен быть примерным семьянином, царём семейного царства, а ЛЖЕстарцы его ПРИНУЖДАЮТ своими "благословениями" всё ПРОДАТЬ, деньги отдать монастырю и жить при монастыре и тем совершить ДЕЗЕРТИРСТВО со своего земного служения, бросив жену и ТРЁХ маленьких детей. Это-то и есть ОБОЛЬЩЕНИЕ, о котором говорил Блаженный Феофилакт здесь: «похитить из руки Отца никто не может, а ОБОЛЬСТИТЬ могут многие».

   +Следует понимать, что Благодать[21][•][+][•] Божья и ПЛОДОродительная духовная[+][•] Сила изливаются Богом на КАЖДОГО человека. Но УСВАИВАТЬ[•][•+][•++][•][••][•••][+][++] их может ТОЛЬКО тот, кто НЕ утерял или, утеряв, сумел ВОССТАНОВИТЬ, дарованную Богом при рождении СПОСОБНОСТЬ их усваивать! Здесь мы обращали внимание на то, что на разных человеков Благодать Божья действует по РАЗНОМУ: «человек, который НЕ УТЕРЯЛ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью, воспринимает Истину Божью как ДРАГОЦЕННОСТЬ; человеки же, которые ТЕРЯЮТ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью, но до конца её ещё НЕ утеряли, ПРЕТЫКАЮТСЯ, ибо Истина Божья для них становится КАМНЕМ соблазна[•][••][•••][++][•+][++], и кто УПАДЁТ на этот камень (НЕ принимает Истину), разбиваются; на человека же, УТЕРЯВШЕГО способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью (поэтому он активно и ОТВЕРГАЕТ Истину, и борется с ней), эта Благодать действует ПОДОБНО камню, упавшему на него, она его РАЗДАВЛИВАЕТ-сотрывает! Господь Бог Своему третьему БОГОизбранному[+][•][••] РУССКОМУ Народу[+•][•][••][+•][•+][++] (великоРОССам, малоРОССам, белаРУСам и обРУСевшим людям других национальностей) ДАРОВАЛ Благодать СОБОРНОСТИспособность под Державной рукой БОГОвенчанного[+] Царя-БОГОпомазанника[+][++] творить Соборные добродетели, которые обеспечивают стяжание[+] сугубой Благодати Духа Святаго (об этом здесь) и ВМЕНИЛ в обязанность, наделив соответствующими талантами и природными ресурсами, ПОМОГАТЬ людям ВСЕХ национальностей сохранять и ВОССТАНАВЛИВАТЬ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью и обретать обо́жение[+], чтобы в Царстве Небесном стать Сынами Божьими по БЛАГОДАТИ! И этим Русский Народ принципиально отличается от ВСЕХ народов мира. Именно поэтому, строго говоря, для Русского Народа ВСЕ народы мира являются БРАТСКИМИ народами». Здесь отмечалось, что Всемогущий Бог возложил на Русский Народ «СВЕРХзадачу: под Державной рукой Своего Царя-БОГОпомазанника [Христа Господнего[+], БОГОвдохновенного Наставника[+][++] из Царствующего Дома Романовых[•]] ПОМОГАТЬ людям ВСЕХ национальностей сохранять или ВОССТАНАВЛИВАТЬ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью и «сделаться доброй землёй», СПОСОБНОЙ приносить Богу плод в тридцать, в шестьдесят, а то и во сто крат (Мф. 13,8)».

Цель жизни христианской
Беседа Преподобного Серафима Саровского с Н. Мотовиловым
фильм 30мин"

   Смотри 2 варианта текста "О цели христианской жизни" здесь и здесь, оба варианта здесь.

"Даруй, Боже, Благодать"
Хор Иоанна Дамаскина
видеоряд 2,5мин"

Даруй, Боже, Благодать, Никогда не унывать… в Вере НЕ изнемогать
Даруй, Боже, Благодать, НЕ лукавить и НЕ лгать… Правдой жить и правдой стать.
Даруй, Боже, Благодать, Никого НЕ осуждать… Хуже всех себя считать,
Даруй, Боже, Благодать, Вражьи страхи презирать… Пред Тобой лишь трепетать,
Даруй, Боже, Благодать, Себе чести НЕ искать… Твою Силу прославлять,
Даруй, Боже, Благодать, Сердце верой зажигать… Радость Духа возвещать,
Даруй, Боже, Благодать, Боль чужую в сердце взять… Сострадать и утешать.
Даруй, Боже, Благодать, Настоящим Русским стать…
Даруй, Боже, Благодать, Настоящим Русским стать…
Матерь Божья, Божья Матерь,
Даруй, жажду Благодати.
Даруй, Боже, Благодать,
Даруй Боже Благодать…

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года

Святитель Феофан Затворник
Свт. Ѳеофан Затворник
10/23 янв.(1815) – †6/19 января (1894)
чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью

   За четверг. Седмица 5-я по Пятидесятнице.
   Условие усвоения Христу – Святитель Игнатий Брянчанинов. Евангелие о великой вере – Святитель Николай Сербский. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе – Слово говорено Святителем Филаретом Московским в 1811 г.
    (Рим. XV,17-29, Мф. XII,46-XIII,3) "Ибо кто будет исполнять Волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь". Господь даёт этим разуметь, что духовное[+] родство, которое Он пришёл насадить и возрастить на земле, НЕ то, что родство плотское, хотя по ФОРМЕ отношений, оно одинаково с плотским. И в нём есть отцы и матери, – это те, которые рождают словом ИСТИНЫ или благовествованием, как говорит Апостол Павел. И в нём есть братья и сестры, – это те, которые от ОДНОГО рождены ДУХОВНО и растут в ЕДИНОМ духе [в Духе Христовом![+][+•][••][•]]. Родственное сочетание здесь зиждется действием БЛАГОДАТИ. Но оно не внешне, не поверхностно, а также глубоко и жизненно, как и плотское, только место имеет в другой области – ВЫСШЕЙ, важнейшей. Потому-то и преобладает НАД плотским, и когда ТРЕБУЕТ нужда, приносит его в жертву своим ДУХОВНЫМ интересам, без жаления, в полной уверенности, что это ЖЕРТВА Богу угодная и Им ТРЕБУЕМАЯ. [Отметим, что пожертвовать плотским, в том числе и родством плотским, может ТОЛЬКО тот, кто рождён ДУХОВНО, кто принял Духа от Бога (1Кор. 2,12). А вот принять и УСВОИТЬ Духа от Бога может ТОЛЬКО тот, кто сохранил или успел ВОССТАНОВИТЬ свои природные способности УСВАИВАТЬ[+] и стяжать[+] Благодать Божию, без которой НЕВОЗМОЖНО обрести обо́жение[+], НЕОБХОДИМОЕ чтобы стать Сыном Божьим по Благодати! Далее смотри здесь.

Благовѣрный и Христолюбивый, Богом Вѣнчанный Великий Государь Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич, всей Великой России, многих государств Государь и Самодержец
Благовѣрный[•][+] и Христолюбивый,
БогомЪ Вѣнчанный[•] Великiй Государь Царь
и Великiй Князь IоаннЪ ВасилiевичЪ
[•][+], всея Великiя Россiи, многихЪ государствЪ
Государь и СамодержецЪ –
первый РУССКИЙ Христос Господень[+]

Фреска в Грановитой палате Московского Кремля восстановлена по повелению
Императора Александра Третьего в 1882 году

Царь Иоанн Грозный для ВРАГОВ Православной Христовой Веры, Богом установленного Царского Самодержавия и третьего БОГОизбранного Русского Народа

чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью

“Грозный Царь Великий, Грозный Царь Святой!”
исполняет автор Алексей Мысловский
Текст

   Здесь мы отмечали: «Если мы усвоим, что Господь Бог руками Своих Помазанников – Русских Царей, [каждый из Которых является Христом Господнем[+], а после Соборного Обета 1613 года Каждый из Них несёт КРЕСТ служения «БОГОвдохновенного наставника»[+] для подданных Своих) созидает на земле ИКОНУ Царствия Небесного, то станет понятно, почему был СОЗДАН Церковно-Государственный организм Российской Империи, почему Господь Бог ОБЕЩАЛ после Соборного Обета[+][++][+++] 1613 года ВСЕроссийскому Народу[+][•][•][+] (ПРОЖИВАЮЩИМ на территории Российской Империи) давать БОГОвдохновенного Наставника из Царствующего Дома Романовых[•][•][••][•+][++], почему Царь-БОГОпомазанник жизненно НЕОБХОДИМ Русскому Народу[+] и почему воскресение России НЕМИНУЕМО под Державной рукой Царя-БОГОпомазанника – должна быть ЗАВЕРШЕНА земная ИКОНА Царства Небесного в Царстве третьего БОГОизбранного Русского Народа. Станет понятно, и для чего был в 1613 году заключён ДОГОВОР между Богом и Русским Народом и почему без устранения ДУХОВНЫМИ средствами ДУХОВНОЙ причины[•+][++•••] катастрофы, НЕВОЗМОЖНО исполнение пророчеств о том, что Царь грядёт!»

   Со времён Венчания на Царство[+] 16/29 января 1547 года Христолюбивого и Благоверного Царя Иоанна Грозного БОГОизбранным[•][••][+] Народом становится Русский Народ[+], центр христианства перемещается в Россию (Москва – Третий Рим[+][++][•][••][•], Четвертому не бывать!): «за измѣну этой [ПРАВОславной[+][•][••][++]] Вѣрѣ палъ первый Римъ; за измѣну ей подвергся скверному плѣненiю агарянскому и новый Римъ – Царьградъ. На мѣсто ихъ НОСИТЕЛЕМЪ и хранителемъ ИСТИННАГО благочестiя, чистой ПРАВОславной Вѣры ВЫСТУПИЛЪ Третiй и ПОСЛѣДНiЙ Римъ – Москва, Московское Царство»[+] (1902г. стр.119). С этого времени все ЗАКОННЫЕ Цари[+] Русского Народа являются Царями-БОГОпомазанниками, Каждый из Которых – ХРИСТОС Господень[+]. Таким образом Русский[+][•][••] Народ со времён Венчания на Царство святого Царя Иоанна Васильевича Грозного и до ныне избран Богом для СПЕЦИАЛЬНОГО[+][•] служения Богу и ВСЕМУ человечеству. А значит Русский Народ (великоРОССы, малоРОССы, белоРУСы и обРУСевшие люди других национальностей) обязан Богом нести тяжелейший крест старшего брата всех народов мира под Державной рукой Христа Господнего, а не бежать в объятья ставленников, а затем и марионеток мировой закулисы[•][••][•••][+]. Далее смотри здесь.

"Третий Римъ"
(За Веру, Царя и Отечество!)

Группа КОМБА БАКХ


Москва – Третий Рим[•][•][+][++][+++]

   +Следует знать, что был НЕ расстрел Царя-БОГОпомазанника с Его Семьёй, а было РИТУАЛЬНОЕ заклание Царя-Богопомазанника (Земного[+] Бога) Николая Второго с Семьей, которое совершили жиды-ЛЮДОЕДЫ РИТУАЛЬНЫМИ ножами[+]-швайками! Стрельба же была всего-навсего ИМИТАЦИЕЙ расстрела! А потому: «В дырках от жидовских шваек (а не от пуль) била Царская кровь…» (об этом смотри здесь).
   Песня молодежной группы Костромы и их очень здравые ПРАВОСЛАВНЫЕ рассуждения о свято Царе-Искупителе Николае Втором здесь. Другие их песни слушай здесь.

"Богоносная Россия"
Светлана Копылова. Компакт-диск: «Богоносная Россия». Песни-баллады


текст

Были татары, были поляки, а вот теперь
Иго другое[++][•] нашу Россию душит, как зверь.
Иго[+] другое, да пострашнее, может, оно,
И на колени снова России встать суждено.

Встанем с тобою мы на колени, сердцем горя:
Будем молиться, чтобы Господь наш дал нам Царя,
Будем молиться, чтоб наши дети были чисты
И чтобы души всех православных грели кресты…

О трёх ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ игах, наложенных Богом на БОГОизбранный[•][+] Русский Народ[+] смотри здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

   Личный сайт Светланы Копыловой смотри здесь, песни Светланы Вадимовны Копыловой можно скачать здесь, здесь или здесь.

"Мы – КонтрРеволюция!"

Мы – КонтрРеволюция! Долой революции!
Конец оккупации, СВОБОДА Русской Нации!


Господь нам Русским дал завет:
Россия, Вера, Русский Царь!
Пути другого просто нет
,
И это знал наш Государь
Великий Русский Царь!

Мы – КонтрРеволюция! Долой революции!
Конец оккупации, СВОБОДА Русской Нации!

"Наша Русь"
взято здесь


текст

Пусть в России пока все не так
И быть Русским теперь не легко
Обратится плохое все в прах
И низвергнут коварное зло

Обратится плохое все в прах
И низвергнут коварное зло

Наша Русь не простая страна
Мы же Русский, Имперский Народ
Пусть другие близки времена
Русский Царь Православный грядёт![•]

Пусть другие близки времена
Русский Царь Православный грядёт!

"Победа будет за нами!"
Жанна Бичевская

(3мин35") текст или текст
видео взято здесь

Скорбит и стонет каждый русский дом
В сердцах от беспредела нет покоя

Лишь Русский Царь, Помазанный Христом
Мог удержать Собою зло земное.

Царь – наша сила, Царь – Русский Вождь!
Царь – это Русское Знамя

Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь
Победа будет за нами
Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь,
Победа будет за нами!


Славянский дух – незыблемая твердь
Он верит твёрдо в воскрешенье Царства
Девиз наш – Православье или смерть
Всё остальное – антихристианство.

Царь – наша сила, Царь – русский Вождь!
Царь – это русское Знамя

Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь
Победа будет за нами
Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь,
Победа будет за нами!




Примечание I. Данный шаблон оптимизирован для просмотра в Yandex, Google Chrome и Opera
Спаси Вас Господи!

© www.ic-xc-nika.ru
 

почтовый ящик: ic.xc.nika.ru@yandex.com
 








Не теряйте Пасхальную Радость!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Царь грядёт!»


Замечания по этому новостному сообщению можно сделать Сергею Р. по адресу: ic.xc.nika.ru@yandex.com






Яндекс.Метрика

Коллекция.ру
Царь-Искупитель
Традиция – русская энциклопедия. Искупительный подвиг Царя Николая Второго От Государственного архива Российской Федерации «Документы по истории убийства Царской Семьи»